Sale!

ETHYL แอลกอฮอล์ 95% Food Grade Food Grade เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ของแท้100% 3000ml หรือ 3ลิตร

1,290 ฿ 799 ฿

HURRY! ONLY 5 LEFT IN STOCK.
Compare

Ethyl alcohol 99.5% (food grade)เอทิลแอลกอฮอล์ 99.5% (เกรดอาหาร)

เอทิลแอลกอฮอล์ (ethalcohol) หรือเอทานอล (ethanol) มีสูตร C2H50H เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถนำไปใช้ร่วม
กับอาหารได้ ผลิตได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) เพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์ (alcoholic fermentation) โดยการ
เปลี่ยนโมเลกุลของน้ำตาลด้วยยีสต์ หรือเกิดจากการหายใจในสภาวะที่ไม่มีออกซี่เจน หรือมีออกซิเจนไม่เพียงพอ

รายละเอียด

รายละเอียด

เอทิลแอลกอฮอล์
เอทิลแอลกอฮอล์

Ethyl alcohol 99.5% (food grade) 99.5% (เกรดอาหาร)

เอทิลแอลกอฮอล์ (ethalcohol) หรือเอทานอล (ethanol) มีสูตร C2H50H เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถนำไปใช้ร่วม
กับอาหารได้ ผลิตได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) เพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์ (alcoholic fermentation) โดยการ
เปลี่ยนโมเลกุลของน้ำตาลด้วยยีสต์ หรือเกิดจากการหายใจในสภาวะที่ไม่มีออกซี่เจน หรือมีออกซิเจนไม่เพียงพอ
แอลกอฮอล์ เป็นสารเคมีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ในภาคครัวเรือน เอทิลLกฮ
หรือเรียก เอทานอล ก่อนอื่นมีข้อมูลว่า เอทิลLกฮ มีการค้นพบมานานหลายพันมีมาแล้วตั้งแต่อียิปต์โบราณ เพราะมี
การดื่มสุรามานาน มีการเลี้ยงฉลองจึ่งกล่าวได้มาเราได้ทำการหมักมาใช้ดื่มมันมานานนับพันปี้มาแล้ว น้ำพืชที่ให้แป้งและ
น้ำตาลมาหมักกับยีสต์ จากนั้นก็นำมากลั่นเพื่อให้ได้เอทิลLกฮออกมา ปกติจะได้เอทิลLกฮ 12% ของปริมาณ
น้ำหมักที่ได้
ลักษณะของเอทิลLกฮเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี ระเหยได้ง่าย มีจุดเดือน 78 องศาเซลเซียส มีอันตรายต่อร่างกาย
น้อย ใช้ดื่มกินได้ ซึ่งก็กลายมาเป็น เหล้า เบียร์ วิสกี้ ไวท์ เครื่องดื่มของมีนเมา เมื่อเข้าสู่ร่างกายปริมาณหนึ่งจะซึม มื่นเมา
มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่ร่างกายได้รับเข้าไป เมื่อดื่มทำให้เส้นเลือดขยายตัวช่วยผ่อนคลาย
มาใช่ในสุราให้ดื่มกันอย่างมากมายในแต่ละวันซึ่งที่ผลต่อร่างกายได้ทั้งดีและไม่ดี ที่เราพบว่ามีขายตามท้องตลาดทั่วไป หรือ
หมักเอาเองซื้อผิดกฏหมายแต่ยังมีการหมักอยู่เอง หากหมักไม่ถูกวิธีอาจจะเกิดอันตรายได้ มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่า
เอทิลLกฮให้พลังงานกันร่างกาย1 ครัม ตอ7แคลอรี่เป็นพลังงานที่สูงกว่าอาหารทั่วไป อย่างเช่นโปรตีน แต่ไม่มี
ประโยชน์ในการให้สานอาหารอย่างอื่นเลย แพทย์แนะนำให้ดื่มตามคำแนะนำ เพื่อเป็นการกระตุ้นหัวใจทำให้โลหิตสูบฉีดไป
ตามร่างกาย ไปกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพราะอาหารทำให้เจริญอาหารได้ และยังมีฤทธิ์กดประสาททำให้ลดความเครียด
ลดอาการเจ็บปวดต่างๆ ในขณะที่ยังออกฤทธิ์อยู่นั้นเอง
Lกฮที่ใช้กันทั่วไปนั้นมีอยู่สองชนิดที่มีความสำคัญ คือ เอทิลLกฮ และ เมทิลLกฮ ซึ่งอย่างหลังมีโทษ
ถึงแก่ความตายได้หากนนำไปใช้ผิดประโยชน์ เพราะช่วยก่อนหลายปีมีการนำLกฮชนิดนี้มาดื่มคิดว่าเป็นชนิดเดียวกัน
Lกฮมีคุณสมบัติละลายน้ำได้เนื่องจากมีคาร์บอนต่ำ มีจุดเดือนที่ต่ำกว่าน้ำ นอกจากนี้ยังมีอีก หลายประเภทอย่างเช่น
ไอโซโพรพานอล เมนทอล โคเลสเตอรส เป็นต้นแต่จะขอกล่าวไว้เพียง 2 ประเภทเท่านั้น
น้ำยาLกฮLกฮเชื้อชนิด Food grade
Alcohol Disinfectant Cleaner Food grade
คุณสมบัติของแอลกอฮอลLกฮเชื้อ
– ใช้เอทิลLกฮ เป็นLกฮชนิดแห้งเร็ว สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
– ไม่กัดกร่อนทำลายพื้นผิว (เหมาะกับพื้นผิววัสดุที่แข็ง) ใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์
– สามารถใช้กับภาชนะ วัสดุที่สัมผัสอาหารหรือที่มือได้
– แห้งเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเอทิลLกฮทั่วไป
– ป้องกันการแพร่ระบายของได้ดี
– ใช้กับวัสดุที่สัมผัสอาหารหรือที่มือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ชื่อทั่วไป : เอทิลLกฮ (ethyl alcohol) เอทานอล (ethanol)
สูตรทางเดมี: C2H5OH
CAS NUMBER: 64-17-5
แหล่งผลิตสินค้า : Thailand / ไทย
คุณสมบัติ
ใช้ป้องกันการแพร่กระจายของและเชื้อLกฮได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้กับวัสดุที่สัมผัส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของและเชื้อไว้รัส
ใช้เป็นสารประกอบหลักในการผลิตเจลLกฮ
วิธีใช้
น้ำยาLกฮชนิดของเหลว ใช้ทำความสะอาดพื้นผิววัตถุ
หรือทำความสะอาดมือ ให้ก่อนทานอาหาร ก่อนสัมผัสลูกน้อย
ใช้ก่อนดูแลผู้ป่วย ใช้ได้ทกที่ 24 ช.ม.
วิธีเก็บรักษา
ควรเก็บให้ห่างจากความชื้น ประกายไฟและอุณภูมิที่ไม่สูงเกิน
40 องศาเซลเซียส สถานที่เก็บควรระบายอาการได้ดี
คำเตือน ห้ามรับประทาน หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง
ถ้ายังระคายเคืองอยู่ให้รีบไปพบแพทย์